شماره تلفن های دانشگاه دامغان

شماره های مستقیم مرکز تلفن: ۶- ۳۵۲۲۰۰۸۱

جهت بزرگنمایی تصویر، روی آن کلیک کنید.